Top 6 Digital Marketing Trends of 2018

As we turn the leaf into 2018 there is an anticipatory shift in digital marketing. Technology advancements have enhanced customer experience and today the brand that manages higher visibility, better integration across all channels and simplified communication is the clear winner of the game. As a marketer you need to be proactive and stay abreast […]

जळगावची वाटचाल डिजीटल हबकडे…

उदयाला येणारा प्रत्येक दिवस काळोख बाजूला सारुन सारा आसमंत चैतन्याने भरुन टाकत असतो. त्याचप्रमाणे स्वतंत्र भारताची येणारी नवीन सकाळ सर्व भारतीयांच मन उत्साहीत करुन टाकेल. स्वतंत्र भारताने अनेक स्थित्यंतर पाहिली आहेत. हरितक्रांती, औद्योगिक क्रांतीनंतर आता सार्याम जगासमवेत आपणही एका नव्या क्रांतीला एका नव्या युगाला सामोरे जात आहोत. हे युग माहितीच, ज्ञानाच, तंत्रज्ञानाच पर्व आहे. आयसीटीच्या […]